YÖK’ten, bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ait sorulara cevap

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki zelzele, eğitimi de etkiledi.

Türkiye genelindeki okullarda eğitime orta verilmiş, deprem bölgesinde de devamsızlık koşulu kalkmıştı.

YÖK ayrıyeten koşulların elverişli hale gelmesi durumunda ise nisan ayı başı prestijiyle hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirilebileceğine karar vermişti.

Bu kararlar sonrasında Yükseköğretim Konseyi (YÖK), öğrenciler tarafından sıkça soruların 16 soruyu yanıtlamıştı.

YÖK’ün internet sitesinde yer alan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ait 9 yeni soru ve yanıtı daha yayınlandı.

İşte toplamda 25 soru ve yanıt şu biçimde:

1- Bahar yarıyılı ne vakit başlayacak?

2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne vakit başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili heyetleri karar verecek. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2- 2022-2023 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?

Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) prosedürü ile yürütülecek.

3- Uzaktan öğretim tüm bahar yarıyılında mı uygulanacak?

Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı nisan ayı başında yine gözden geçirilecek. Koşullar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Şurası kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim adapları de değerlendirmeye alınabilecek.

4- Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?

Yükseköğretim sisteminde, laboratuvar, atölye, saha ve gibisi birtakım dersler teori ve uygulama diye kendi içinde iki kısımdan oluşuyor. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturuyor. Bu haldeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim sistemi ile yapılacak. Derslere ilişkin uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacak. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu formdaki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili şuralarının alacağı karar ile yaz periyodunda yapılabileceği üzere bir sonraki eğitim ve öğretim devrine de ertelenebilecek yahut uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecek.

5- Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir?

Uygulamalı eğitimler, tıp fakültesinin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5. sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5. sınıf öğrencilerini, (7+1) programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin (+1) devirdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve öbür tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleksel Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri, (6+2) yahut (7+1) programı uygulayan spor bilimlerinin (+1) yahut (+2) devirdeki öğrencileri, (3+1) yahut (2+1) programı uygulayan meslek yüksekokullarının (+1) devirdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının İşletmede Mesleksel Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsayacak. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabilecek. Öğrenciler bu mevzuda detaylı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecek.

6- Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacak?

Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zarurî stajlarını ilgili iş yerlerinde yüz yüze yerine getirecek.

7- Sarsıntı bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden öbür üniversiteler ile eşleştirildi?

Depremden etkilenen vilayetlerdeki kimi üniversiteler, başka vilayetlerdeki üniversitelerle eşleştirildi. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılan bu eşleştirme, kelam konusu üniversitelerin kendi ortalarında akademik ve idari görevlendirme ile bilişim alanında işbirliği yapabilmeleri için gerçekleştirildi.

8- Sarsıntı bölgesindeki birtakım üniversiteler neden eşleştirilmedi?

Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde kıymetlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarını güçlendirmek maksadıyla eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine mani bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili rastgele bir eşleştirme yapılmadı.

9- Özel öğrencilik ne yarar sağlar?

Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş bedel diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkan veriyor.

10- Yükseköğretim Şurasının 17 Şubat 2023 tarihli kararlarına nazaran hangi öğrenciler özel öğrencilik statüsünden faydalanabilir?

“Depremden etkilenen vilayetlerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak yahut birinci derece yakınları sarsıntı bölgesindeki vilayetlerde ikamet edip zelzele bölgesi dışındaki vilayetlerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olmak” ve “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak” iki kuralını birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilecek.

yokten bahar yariyili egitim ve ogretimine iliskin sorulara yani a72d7385

11- Özel öğrencilik statüsü için nereye ve ne vakit müracaatta bulunulmalıdır?

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracak. Özel öğrencilik müracaatının, müracaatta bulunulacak üniversitenin bahar yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekecek. Bu nedenle özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrencilerin, ilgili üniversitenin bahar yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmeleri değer taşıyor.

12- Özel öğrencilik statüsü için nasıl müracaat yapılır?

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci hazırlayacağı müracaat dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvuracak. Dilekçesine YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik dokümanını de ekleyecek. Müracaat yapılan üniversite 10. soruda açıklanan kuralları sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydedecek. Devir sonunda öğrencinin temel kayıtlı olduğu kendi üniversitesi, ayrıca bir sürece gerek olmaksızın öğrencinin muvaffakiyet durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul edecek.

13- Öğrenciler müracaatları kabul edildikten sonra ne yapmalıdır? Özel öğrencilik için tahsil fiyatı ödenecek mi?

Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci, kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirecek, özel öğrencilik için ayrıyeten bir fiyat ödenmeyecek.

14- 2022-2023 bahar yarıyılında kayıt dondurma hakkından kimler faydalanabilir?

Talep eden her üniversite öğrencisi, bahar yarıyılında kayıt dondurabilecek. Kayıtlı olduğu üniversitenin bahar yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrenci kayıt dondurma müracaatında bulunabilecek. Öğrencinin kayıt dondurduğu periyot azami tahsil mühletinden sayılmayacak. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde müracaat yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince tekrar pahalandırılacak.

15- Zelzele nedeniyle imtihanlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?

6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 güz yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ilişkin imtihanlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi imtihanları yapacak.

16- Sarsıntıdan etkilenen vilayetler hangileridir?

Depremden etkilenen vilayetler, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesi.

17- Özel öğrencilikte geçen müddet, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Ortasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Kısım İle Kurumlar Ortası Kredi Transferi Yapılması Temellerine Ait Yönetmelik’teki özel öğrencilik mühletinden sayılır mı?

Hayır sayılmaz.

18- soruda belirtilen özel öğrencilik kurallarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere müracaat yapabilir?

Özel öğrencilik koşullarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının yahut süreksiz ikametgahının (birinci derece yakınlarının sarsıntı nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu vilayetlerdeki üniversitelerin eş kıymet diploma programlarına müracaat yapabilir.

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52. hususunda öngörülen nüfus müdürlüğü yahut muhtarlıklardan alınan adrese ait evrak ile ispat edilmiş olması koşul değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira kontratı yahut yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

19- Soruda belirtilen özel öğrencilik kaidelerini sağlayan ve birinci derece yakınları sarsıntı bölgesindeki vilayetlerde ikamet edip kendisi de zelzele bölgesindeki üniversitelerin birinde öğrenci olanlar (uluslararası öğrenciler dahil) hangi üniversitelere özel öğrenci müracaatında bulunabilir?

Depremden etkilenen vilayetlerdeki üniversitelerin dışındaki üniversitelerin eş kıymet programına özel öğrenci olarak müracaat yapabilir.

20- Zelzeleden etkilenen vilayetlerde bulunan ve başka üniversiteler ile eşleştirme yapılan üniversitelerin öğrencileri yalnızca eşleştirilen üniversitelerde mi özel öğrenci olacak?

Hayır, bu öğrenciler 18 ve 19’uncu sorulardaki açıklamalardan durumları hangisine uyuyor ise ona nazaran müracaat yapabilecek.

21- “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini alacak öğrenciler bu eğitimi nerede alacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar periyoduna mahsus olmak üzere; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin birinci ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu periyotta yapılması gerektiği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, rehberlik ve ruhsal danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları vilayetlerdeki üniversitelerde devam edebilecek, üniversiteler öğretmenlik uygulaması II dersi için uyumu sağlamak üzere sorumlu ünite görevlendirecek, öğrenciler öteki derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim tekniği ile almaya devam edeceklerdir.

22- Lisansüstü programlardaki teorik dersler uzaktan öğretim tekniği ile mi yapılacaktır?

Evet, uzaktan öğretim yolu ile yapılacaktır.

23- Derslerin laboratuvar ve uygulama kısımları nasıl yapılacak?

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili konseylerinin alacağı kararlar ile bu biçimdeki uygulamalar yaz periyodunda yapılabileceği üzere bir sonraki eğitim ve öğretim periyoduna ertelenebilecek yahut uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilecektir.

24- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz devrinde lisans seviyesinde fen ve mühendislik kısımlarında mecburî uygulamalı eğitim gören öğrencilerden sarsıntı bölgesinde olanlara üniversiteleri tarafından uygulamalı eğitim fiyatı ödenecek mi ve ne vakit ödenecek?

Evet, güz devrine ilişkin uygulamalı eğitim fiyatları üniversiteleri tarafından 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren ödenecektir.

25- Eczacılık fakültesi 5. sınıfta işyeri uygulaması yüz yüze eğitim kapsamında mıdır?

Evet, yüz yüze eğitim kapsamındadır.

yokten bahar yariyili egitim ve ogretimine iliskin sorulara yani a72bb730

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir