CHP Milletvekili Cevdet Akay, Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatılmasını eleştirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde; “Hıfzıssıhhayla ilgili, aşı üretimiyle ilgili faaliyetlere yoğunlaştınız lakin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitümüz keşke kapatılmasaydı, yanılmıyorsam 2011 yılında atıl duruma geldi, ne kadar değerli bir enstitü olduğunu daima bir arada anladık. Münasebetiyle, buradaki aşı üretimiyle ilgili çalışmalarınıza sürat vermeniz, AR-GE harcamaları için ödenek tahsis etmeniz çok kıymetli. Buradaki ödenek ölçülerinin da artırılması gerektiğini düşünüyorum, bunu da yetersiz bulduk” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda, Sıhhat Bakanlığı’nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Görüşmelerde kelam alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, özetle şunları söyledi:

“TÜRK İ YE İLAÇ VE TIBB İ C İ HAZ KURUMU’NA AYRILMIŞ B İ R BÜTÇE YETERS İ Z, B İ Z KEND İ İ LAÇLARIMIZI DA ÜRETMEY İ BAŞARMALIYIZ, L İ SANSLAMALIYIZ”

“Genel bütçe içerisinde Sıhhat Bakanlığı’nın bütçesine yani merkezi bütçe olarak baktığımızda Sıhhat Bakanlığı’na 732 milyarlık bir bütçe var. 11 trilyon 911 milyarlık genel bütçe büyüklüğü içerisinde de yüzde 6,15 civarın da bir büyüklüğe sahip. Alışılmış ki alt kalemlerde baktığımız vakit, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu’na ayrılmış bir bütçe var, 1 milyar 298 milyon. Bu sayısı düşük bulduk, hakikaten biz kendi ilaçlarımızı da üretmeyi başarmalıyız, lisanslamalıyız. Bu sayıların üste çıkması açısından da buradaki ödeneklerin aktarılması, lisans müracaatlarının artması ve Sıhhat Bakanlığı’nın da uygun görülen lisanslama süreçlerini yapması değer arz ediyor.

“SAĞLIK TURİZMİNDE BİR SORUN OLDUĞUNDA ORTADAKİ PROBLEMLE İLGİLENEN KİMSE YOK”

Sağlık turizmiyle ilgili yurt dışından gelen hastalarımız var ancak uygulamada baktığımız vakit buraya ticari olarak intikal etmiş, bu türlü ortacılar var yani 3-4 aracı var; tedaviye geliyorlar, sorun olmadığı vakit tedavilerini yapıp gidiyorlar ancak bir sorun olduğu vakit ortada bu sıkıntıyla ilgilenen kimse yok. Bu, pratikte yaşanan bir sorun. Bu hususun bilhassa denetlenmesi, Sıhhat Bakanlığı tarafından buraya eğilinmesinde yarar olduğunu görüyorum.

“UFAK RAHATSIZLIKLARLA LE AC İ LDEN G İRİŞTE CİDDİ RAKAMLAR VAR; BU SAYILARIN DÜŞÜRÜLMESI LAZIM”

Ülkemizde bir kişinin yıllık olarak hastaneye gitme müddeti ortalama 11,7 yani bir hastamız, bir kişi yılda yaklaşık 12 sefer hastaneye tedaviye gidiyor; bu sayı da yüksek bir sayı. Bu sayının da önüne geçmek için gözetici hekimlik sisteminin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum yani aile tabiplerine de burada çok değer düşüyor, hastamızın tedavisi orada sorunlarını giderecek biçimde olmalı. Evvelden olduğu üzere sevk sisteminin getirilip bir disipline edilmesinde yarar var zira ufak rahatsızlıklarla bile acilden girişte önemli sayılar var; bu sayıların düşürülmesi lazım.

“ASKERİ HASTANELER ÜZERE İHTİSAS HASTANELERİMİZİN TEKRAR FAALİYETE GEÇMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Eskiden askeri hastanelerimiz vardı, artık GATA üzere kuruluşlar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi bünyesi içerisinde vazifelerine devam ediyor. Biz bu sistemin tekrar uygulamaya geçmesinde yarar olduğuna inanıyoruz zira askeri hastanelerdeki uzman tabipler sahiden kolay yetişen tabipler değil, bunlar alanda, terörle çabada ve ya çatışmalarda deneyim kazanmış tabipler, sıradan tabiplerin yapabileceği işler değil; her ne kadar seyyar hastaneler kurulsa da acil ünite merkezleri kurulsa da bu türlü ihtisas hastanelerimizin tekrar faaliyete geçmesini önemsiyoruz.

“HIFZISIHHADAKİ AŞI ÜRETİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINIZA SÜRAT VERMENİZ, AR-GE HARCAMALARI İÇİN ÖDENEK TAHSİS ETMENİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Hıfzıssıhhayla ilgili, aşı üretimiyle ilgili faaliyetlere yoğunlaştınız ama Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitümüz keşke kapatılmasaydı, yanılmıyorsam 2011 yılında atıl duruma geldi, ne kadar değerli bir enstitü olduğunu daima bir arada anladık. Hasebiyle, buradaki aşı üretimiyle ilgili çalışmalarınıza sürat vermeniz, AR-GE harcamaları için ödenek tahsis etmeniz çok kıymetli. Buradaki ödenek ölçülerinin da artırılması gerektiğini düşünüyorum, bunu da yetersiz bulduk.”

Kaynak: ANKA / Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir